X
تبلیغات
آموزش پایه ی پنجم وششم ابتدایی
ارائه ی نمونه سوال از دروس پایه پنجم وششم

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم تیر 1391ساعت 11:39  توسط گیتی محمدبیگلو  | 

((پس انداز طلايي تامين آتيه فرزندان،هديه اي است، ماندگار ))


گفتگوي فرزند با پدرادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم آبان 1390ساعت 17:10  توسط گیتی محمدبیگلو  | 


وقتی تخم مرغ به وسیله یک نیرو از خارج می­‌شکند، یک زندگی پایان می­ یابد.

اما

وقتی تخم مرغ به وسیله یک نیروئی از داخل می­‌شکند، یک زندگی آغاز می‌­شود.

تغییرات بزرگ همیشه از داخل انسان آغاز می­‌شود

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم فروردین 1393ساعت 23:5  توسط گیتی محمدبیگلو  | 

سایت کانون (قلم چی) اقدام به برگزاری آزمونک های  روزانه آنلاین برای دانش آموزان مقاطع مختلف نموده است. دانش آموزان عزیز ششمی برای شرکت در آزمون روی لینک زیر کلیک کنید

فقط یادتون باشه قبل از شرکت درآزمون باید درسایت ثبت نام کنید.

ورود به صفحه ی آزمون سایت کانون

+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم فروردین 1393ساعت 14:5  توسط گیتی محمدبیگلو  | 


"  اطلاعیه  "

توجه 

طی بخشنامه ای به کلیه استان ها فصل ششم کتاب ریاضی ششم ابتدایی


و فصل های نهم و دهم کتاب ریاضی هفتم برای مطالعه بیشتر در نظر گرفته شده است


و معلمین و دبیران محترم برای سوالات پایان سال از این فصول سوالی طرح نخواهند کرد.


منبع : گروه درسی ریاضی


+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم اسفند 1392ساعت 21:48  توسط گیتی محمدبیگلو  | 

1.این جمله از کدام یک از پیشوایان دینی است؟ " هر کس ادب ندارد عقل هم ندارد. "

1)پیامبراکرم(ص)Ο

2)امام علی(ع) Ο

3)امام حسن(ع) Ο

4)امام صادق(ع) Ο

2.کدام یک از گزینه های زیر از ویژگی های یک دوست خوب است؟

1)نیکوکاری ، صبوری ، سخن چینی Ο

2) راستگویی ، بخل ، نیکوکاری Ο

3) نیکوکاری ، راستگویی ، سخن چینی Ο

4) نیکوکاری ، صبوری ، راستگویی Ο


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم دی 1392ساعت 8:36  توسط گیتی محمدبیگلو  | 

سوالات چهارجوابی: ( هر مورد 5/0 نمره )

1.دین اسلام از کدام سرزمین طلوع کرد؟

الف) عربستان      Ο      ب) یمن         Ο      ج) ایران     Ο         د) عراق Ο


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم دی 1392ساعت 8:30  توسط گیتی محمدبیگلو  | 

 الف  : گزینه صحیح یا غلط را با علامت (×) مشخص کنید.

 

استفاده از فکر و تجربه دیگران را مشورت می گویند.                              ص ⃝                          غ⃝

منابع گاز خانگیران سرخس در خراسان جنوبی قرار دارد.                          ص ⃝                          غ⃝  

مهمترین علت پیشرفت مسلمانان در دوره ی اسلامی تعالیم اسلام بود.     ص ⃝                          غ⃝

میزان شوری آب دریای خزر از بقیه دریاها و خلیج ها کمتر است.                ص ⃝                          غ⃝

انبار نفت جهان لقب خلیج فارس است .                                               ص ⃝                          غ⃝

نیروی بسیج یک شاخه جدا شده از ارتش می باشد.                              ص ⃝                         غ⃝ 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم دی 1392ساعت 8:24  توسط گیتی محمدبیگلو  | 


1)(ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺮوف ) ﻗﺎﻧﻮن اﺛﺮ ﮐﯿﺴﺖ؟

 1 )اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ⃝           2 )رازي  ⃝          3 )اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ  ⃝        4)ﺟﺎﺑﺮ اﺑﻦ ﺣﯿﺎن ⃝

  2)وﺳﯿﻠﻪ اي اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﺘﺎرﮔﺎن؟⃝⃝⃝

 1)ﻗﺒﻠﻪ ﻧﻤﺎ ⃝             2)ﻗﻄﺐ ﻧﻤﺎ⃝             3)ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻤﻊ آﺑﯽ ⃝              4)اﺳﻄﺮﻻب ⃝

  3)اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻌﺪ از ﮐﺪام ﺷﻬﺮ ﻫﺎ ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﯾﺮان اﺳﺖ؟

 1)ﺷﯿﺮاز–ﺗﻬﺮان⃝           2)ﻣﺸﻬﺪ –ﺗﻬﺮان⃝         3 )ﻗﻢ – ﺗﻬﺮان⃝         4 )ﺗﺒﺮﯾﺰ –ﺗﻬﺮان ⃝

4)ﮐﺪام ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﻔﻮﯾﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ را از ﻫﻨﺮ ﻣﻨﺪان و ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان داﺷﺖ؟

1)ﺷﺎه ﻋﺒﺎس اول⃝            2)ﺷﺎه ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﯿﻦ⃝                3)ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ⃝          4 )ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ⃝

5)ﮐﺪام ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ درﯾﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ اﯾﺮان ارﺗﺒﺎط ﻧﺪارد؟

 1)روﺳﯿﻪ ⃝                    2)ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن⃝                  3)ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن  ⃝                4)ارﻣﻨﺴﺘﺎن ⃝              


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم دی 1392ساعت 22:42  توسط گیتی محمدبیگلو  | 


چهار کسر بین 1     و  1     بنویسید.
                   
                      --       ---
                      5          6

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم دی 1392ساعت 22:22  توسط گیتی محمدبیگلو  | 

وشنکار 

بودجه بندی

+ نوشته شده در  جمعه ششم دی 1392ساعت 2:53  توسط گیتی محمدبیگلو  | 


+ نوشته شده در  سه شنبه سوم دی 1392ساعت 23:15  توسط گیتی محمدبیگلو  | 

بیشتر بدانیم

سازندگان بنا

کتیبه سر در مسجد به خط ثلث علیرضای عباسی و مورخ به سال ۱۰۲۵ حاکی از آن است که شاه عباس این مسجد را از مال خالص خود بنا کرده و ثواب آن را به روح جد اعظم خود شاه طهماسب اهدا نموده است. در ذیل این کتیبه به خط ثلث محمد رضا امامی، کتیبه دیگری نصب شده که به موجب آن مقام معماری و مهندسی معمار مسجد شاه، استاد علی اکبر اصفهانی و ناظر ساختمان محب علی بیک‌الله تجلیل شده است.

مسجد شاه یکی از شاهکارهای معماری و کاشیکاری و حجاری ایران در قرن یازدهم هجری است و آخرین سال تاریخی که در مسجد دیده می‌شود سال ۱۰۷۷ هجری یعنی آخرین سال سلطنت شاه عباس دوم و ۱۰۷۸ هجری یعنی اولین سال سلطنت شاه سلیمان است و معلوم می‌دارد که اتمام تزیینات مسجد در دوره جانشینان شاه عباس کبیر یعنی شاه صفی و شاه عباس دوم و شاه سلیمان صورت گرفته است.[۵]

محاسبه جهت قبله برای این بنا توسط شیخ بهائی انجام شده است. این قبله یابی که با استفاده از ابزارهای آن زمان صورت پذیرفته تنها هفت درجه با جهت واقعی قبله اختلاف دارد. [۶]


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه سوم دی 1392ساعت 23:13  توسط گیتی محمدبیگلو  | 

تعدادجمله ازفرمول زیربه دست می اید .

1- فعل های حاضر در جمله را می شماریم.

2- فعل های غایب (حذف شده ) را می شماریم.

3-شبه جمله تمام شبه جمله ها به عنوان جمله حساب می شوند


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم آذر 1392ساعت 21:18  توسط گیتی محمدبیگلو  | 

روزي ساينا از دوستش پرسيد : در شكل زير كه از 3 مربع به طول ضلع واحد تشكيل شده است، چند پاره خط مي بيني؟دوست ساينا پس از شمارش پاره خط ها ، پاسخ داد: 16 پاره خط .
ساينا گفت:كاملا" درست است.حال اگر 10 مربع به طول ضلع واحد داشته باشيم،جواب برابر چند است؟
مسلما"دوست ساينا براي شمارش پاره خط ها به زمان بيش تري نياز داشت.وي چند دقيقه بعد گفت: 121 پاره خط .
سايناگفت:درست است .حال اگر 100 مربع به طول ضلع واحد داشته باشيم ،چه طور؟
دوست سايناگفت:شمارش پاره خط ها در اين حالت ،كار بسيار دشواري است و از عهده ي من خارج است.
ساينا گفت :اتفاقا" كار ساده اي است! من رابطه اي به دست آورده ام كه با استفاده از آن به راحتي مي توان تعداد پاره خط ها را براي شكلي كه از هر تعدادي مربع تشكيل شده باشد به دست آورد.
براي اين منظور كافي است: "تعداد مربع ها را با 1 جمع كرده و حاصل را در خودش ضرب كنيم ."
دوست  ساينا گفت:پس با استفاده از اين رابطه ، تعداد پاره خط ها در مساله ي قبل برابر  مي شود.
ساينا محاسبه ي دوستش را تاييد كرد و هر دو از اين كه يك بحث علمي خوب داشته اند ابراز رضايت كردند.

+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم آذر 1392ساعت 18:58  توسط گیتی محمدبیگلو  | 

9

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم آبان 1392ساعت 21:55  توسط گیتی محمدبیگلو  | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم آبان 1392ساعت 21:52  توسط گیتی محمدبیگلو  | 


ریاضی/اعداد اعشاری/ اعمال جبری در اعداد اعشاری

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه هفدهم آبان 1392ساعت 6:55  توسط گیتی محمدبیگلو  | 

متر = صد سانتیمتر یک متر است.

کیلومتر = 1000 متر یک کیلومتر است.

سانتی متر = 10 میلیمتر یک سانتی متر است.

میلیمتر = یک میلیمتر برابر 1000 میکرون است.

دسی متر = 10 سانتیمتر یک دسی متر است.

دکامتر = 10 متر

هکتو متر = 100 متر

ذرع = 104 سانتیمتر

متر مربع برابر است با مربعی که هر ضلع آن 1 متر باشد.

1 اینچ = 54/2 سانتیمتر

1 فوت = 5/30 سانتی متر

1 یارد = 44/91 سانتی متر

1 مایل = 609/1 کیلومتر

هکتار = 10.000 متر مربع

جریب = 4050 متر  مربع

1 کیلومتر مربع = 100 هکتار

+ نوشته شده در  شنبه یازدهم آبان 1392ساعت 5:54  توسط گیتی محمدبیگلو  | 


+ نوشته شده در  شنبه یازدهم آبان 1392ساعت 5:39  توسط گیتی محمدبیگلو  |